Kodeks postępowania UPM

Niezależnie od lokalizacji, okoliczności czy osób zaangażowanych zobowiązujemy się do przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji, jak również naszego Kodeksu postępowania.

Kodeks postępowania UPM podkreśla szacunek — względem innych ludzi, środowiska i etycznych praktyk biznesowych. Ten szacunek pomaga nam budować zaufanie zarówno wewnątrz firmy UPM, jak i poza nią, a także być postrzeganym jako wiarygodny pracodawca, partner, dostawca i klient. 

 
 

Nasze zasady zgodnie z Kodeksem postępowania UPM

 • Dbamy o kulturę uczciwości
 • Szanujemy osoby i prawa człowieka
 • Dbamy o wpływ na środowisko i bezpieczeństwo produktów
 • Nie tolerujemy korupcji i łapówkarstwa
 • Unikamy konfliktu interesów
 • Przestrzegamy prawa konkurencji
 • Chronimy nasze dobra materialne i informacje
 • Znamy naszych kontrahentów
 • Dbamy o relacje z partnerami i społeczeństwem
 • Pytamy w razie wątpliwości

Kodeks postępowania UPM

Każdy wybór ma znaczenie

 

 
 
 
 

Wyrażaj swoje obawy — zgłaszaj nieprawidłowości

Wszyscy interesariusze odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu standardów uczciwości firmy UPM. Jedną z najważniejszych form współpracy jest zgłaszanie wszelkich informacji lub podejrzeń dotyczących nieetycznego zachowania.

 
 

Czy podejrzewasz, że doszło do niewłaściwego postępowania lub nieetycznego zachowania?

Niewłaściwe postępowanie to zachowanie, które nie jest zgodne ze sposobem prowadzenia działalności przez firmę UPM. Za takowe uważa się naruszenie Kodeksu postępowania UPM, Kodeksu UPM dla Dostawców i Podmiotów Zewnętrznych, zasad korporacyjnych lub obowiązujących przepisów prawa.

Istnieje wiele sposobów zgłaszania niewłaściwego postępowania lub nieetycznego zachowania

 • Omów sytuację z osobą kontaktową w firmie UPM lub zgłoś ją innym lokalnym punktom kontaktowym firmy UPM.
 • Możesz również anonimowo zgłosić swoje obawy przez Internet za pośrednictwem kanału Report Misconduct firmy UPM — SpeakUp®. Zgłoszeń można dokonywać w ponad 40 językach. Swoje obawy można również wyrazić telefonicznie.

Firma UPM stosuje politykę niepodejmowania działań odwetowych wobec osób, które zgłosiły podejrzenie niewłaściwego postępowania w dobrej wierze.

 

Kanału Report Misconduct firmy UPM — SpeakUp®

Dokonaj zgłoszenia online

Dokonaj zgłoszenia online

Kanału Report Misconduct firmy UPM — SpeakUp®
Dokonaj zgłoszenia telefonicznie

Dokonaj zgłoszenia telefonicznie

Pobierz plik PDF, aby odnaleźć lokalny numer telefonu
 
 

Platformę do obsługi kanału Report Misconduct firmy UPM — SpeakUp® — zapewnia zewnętrzny usługodawca, firma SpeakUp. Umożliwia ona każdej osobie zgłaszanie obaw w sposób poufny i anonimowy, jeśli sobie tego życzy.

W przypadku typowych zapytań od przedsiębiorców, skarg klientów lub zgłoszeń dotyczących pomocy technicznej należy skorzystać z ogólnego formularza opinii firmy UPM.