UPM:n Toimintaohje

Olemme sitoutuneet noudattamaan soveltuvia lakeja ja säännöksiä sekä Toimintaohjettamme riippumatta olosuhteista, sijainnista tai siitä, keitä asia koskee.

UPM:n Toimintaohjeessa korostetaan kunnioitusta muita ihmisiä, ympäristöä ja eettisiä liiketoimintatapoja kohtaan. Tämä kunnioitus auttaa meitä rakentamaan luottamusta niin UPM:n sisällä kuin ulkopuolellakin ja tulemaan nähdyksi luotettavana työnantajana, yhteistyökumppanina, toimittajana ja asiakkaana.

 
 

Toimintaohjeemme mukaiset periaatteet

 • Sitoudumme toimimaan oikein
 • Kunnioitamme ihmisiä ja ihmisoikeuksia
 • Huolehdimme ympäristövaikutuksista ja tuoteturvallisuudesta
 • Nollatoleranssi korruption ja lahjonnan suhteen
 • Vältämme eturistiriitoja
 • Noudatamme kilpailulakeja
 • Suojelemme omaisuutta ja tietoa
 • Tunnemme yhteistyökumppanimme
 • Teemme yhteistyötä sidosryhmien ja yhteisöjen kanssa
 • Tuomme huolenaiheemme esiin

UPM:n Toimintaohje

Jokainen valinta on tärkeä

 
 
 
 

Tuo huolenaiheesi esiin – raportoi väärinkäytöksestä

Sidosryhmillä on tärkeä rooli UPM:n arvopohjan ja eettisten standardien ylläpitämisessä. Yksi tärkeimmistä tavoista osallistua on tehdä ilmoitus epäeettistä toimintaa koskevista tiedoista tai epäilyistä.

 
 

Epäiletkö väärinkäytöstä tai epäeettistä toimintaa?

Väärinkäytös on toimintaa, joka ei ole UPM:n liiketoimintatavan mukaista eli se rikkoo esimerkiksi UPM:n Toimintaohjetta, UPM:n Toimintaohjetta toimittajille ja kolmansille osapuolille, sisäisiä sääntöjä tai lakeja.

Väärinkäytöksestä tai epäeettisestä toiminnasta voi ilmoittaa monella tavalla

 • Keskustele tilanteesta UPM:n yhteyshenkilösi kanssa tai tee ilmoitus muulla paikallisella yhteydenottotavalla.
 • Voit myös ilmoittaa huolenaiheistasi nimettömänä verkossa UPM:n Raportoi väärinkäytöksestä -kanavan kautta (SpeakUp®). Raportointi on mahdollista yli 40 kielellä. Ilmoituksen voi tehdä myös puhelimitse.

UPM:llä on kielletty kostotoimet niitä kohtaan, jotka ovat vilpittömin aikein ilmoittaneet epäilemästään väärinkäytöksestä.

 

UPM:n Raportoi väärinkäytöksestä -kanava – SpeakUp®

Tee ilmoitus verkossa

Tee ilmoitus verkossa

UPM:n Raportoi väärinkäytöksestä -kanava – SpeakUp®
Tee ilmoitus puhelimitse

Tee ilmoitus puhelimitse

Lataa PDF, josta löydät paikallisen puhelinnumerosi.
 
 

UPM:n Raportoi väärinkäytöksestä -kanavan SpeakUp®-alustan tarjoaa ulkopuolinen palveluntarjoaja, SpeakUp. Sen avulla kuka tahansa voi nostaa esiin huolenaiheita luottamuksellisesti ja halutessaan nimettömänä.

Jos kyseessä on tavanomainen UPM:n liiketoimintaa koskeva yhteydenotto, tiedustelu, asiakasvalitus tai tuotetukipyyntö, pyydämme käyttämään UPM:n yleistä palautelomaketta.